Саноат

Саноати мошинсозй

Саноати мошинсозй

Мошинсозй-саноат

Саноати мошинсозй

Сано-ати рехтагарй — рехтагарй

рехтагарй Саноати рехтагарй

Сангҳои қиматбаҳо-лабидарӣ-саноат

Саноати сангҳои қиматбаҳо

Коркарди металл — саноат

Саноати металлкоркунй

Саноати нефту газ-пармакунй

Саноати пармакунии нефту газ

Саноати нимкондуктор-вафель

Саноати нимноќилњо

Саноати санг

Саноати санг

Саноати чубкоркунй

Саноати чубкоркунй